[...] Neméně přesvědčivý byl výkon Daniely Kosinové, která  demonstrovala rytmickou pregnanci, nástrojové mistrovství i smysl pro působivou výstavbu formy. Její úspěch u publika byl mimořádný. "

(Jiří Teml, Hudební rozhledy 5/2003)

 

[...] varhanice Daniela Kosinová prokázala hned na začátku koncertu své mimořádné nadání. S jiskrou a mladistvým elánem nechala zaznít Bachovu Toccatu a fugu d moll..."

 
(Německo, Selber Blatt, 12.9.1996)
 

Novinky

Varhanní recitál v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru, Praha Vinohrady / Recitace - Jan Kačer

04.10.2020 19:10
V programu zazní kromě skladeb J.S.Bacha také varhanní cyklus " L´ascensien "  ( Nanebevstoupení ) O.Messiaena.