Glagolská mše, ČF, srpen 2022, Santander, Španělsko

Glagolská mše, ČF, srpen 2022, Santander, Španělsko