Závěrečný koncert sezóny orchestru FOK

18.06.2014 19:30 Na závěrečném koncertu sezóny 2013/2014  zazní kromě skladeb A. Honnegera  a K. Mařatky  také   Glagolská mše Leoše Janáčka pro sóla, varhany, sbor a orchestr.