Závěrečný koncert sezóny orchestru FOK

19.06.2014 19:30 Na závěrečném koncertu sezóny 2014 zazní kromě jiného  Glagolská mše Leoše Janáčka pro sóla, varhany, sbor a orchestr.