F. POULENC: Koncert pro varhany, tympány a smyčc. orchestr g moll, část Allegro giocosso ( live ), Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, dir. Jakub Klecker