Premiérové uvedení Koncertu pro klavír a orchestr Viktora Ullmanna ( 1.věty ) v transkripci pro klavír a varhany s klavíristkou Nathalií Romanenko, Smetanova síň Obecního domu v Praze

26.01.2015 19:30

Tato akce je součástí Mezinárodního židovského kongresu " Let my people live " v Praze k uctění  památky těch, kteří nepřežili holocaust.