Koncert v rámci Prague choral festival, Smetanova síň Obecního domu, Praha

12.07.2016 19:30

V programu zazní kromě jiného  " Litanie" Jehana Alaina, Postludium z Glagolské mše Leoše Janáčka  a "Te Deum" pro sbor, varhany a tympány Petra Ebena.