Koncert s Kühnovým smíšeným sborem v Českém muzeu hudby v Praze v Karmelitské ulici.

01.06.2016 19:30

V programu kromě jiného zazní také Mše G moll  a Te Deum pro sbor a varhany R.V. Williamse.