Koncert s Filharmonií Hradec Králové, koncertní sál Besedního domu v Brně

19.03.2017 19:30

Na programu tohoto koncertu je kromě jiného kantáta " Kytice" pro sóla, sbor a orchestr  s dvěma klavíry B. Martinů.