Koncert s Českou filharmonií v Musikverein ve Vídni

22.03.2015 11:00 Na koncertě zazní pod vedením J. Bělohlávka Glagolská mše L. Janáčka pro sóla, sbor, varhany a orchestr.