Koncert s Českou filharmonií v Musikverein ve Vídni

21.03.2015 15:30 Na koncertě zazní pod vedením J. Bělohlávka Glagolská mše L. Janáčka pro sóla, sbor, varhany a orchestr.