Koncert pro Arcidiecézní charitu Praha

31.10.2014 20:00 Tento koncert orchestru FOK se koná ve Smetanově síni Obecního domu a zazní na něm Glagolská mše L. Janáčka pro sóla, sbor, varhany a orchestr.