Abonentní koncert Symf. orchestru FOK - benefiční koncert pro UNICEF

04.12.2014 19:30 Na koncertě zazní kromě jiného Sinfonie z Bachovy kantáty č. 188 " Ich habe meine Zuversicht" se sólovými varhanami.