Abonentní koncert Symf.orchestru FOK

03.12.2014 19:30 Na koncertě zazní kromě jiného Sinfonie z Bachovy kantáty č. 188 " Ich habe meine Zuversicht" se sólovými varhanami.