Abonentní koncert s Českou filharmonií v Rudolfinu v Praze

20.03.2020 19:30

V programu zazní Requiem za Hieronimuse Bosche Detleva Glenerta pod vedením šéfdirigenta S. Byčkova.