Abonentní koncert FOK

03.12.2014 19:30

Na adventním koncertě orchestru FOK zazní kromě jiného Sinfonia z Bachovy kantáty č. 188 " Ich habe meine Zuversicht" se sólovými varhanami.